• Ta kontakt
  • +358400423230

NOR-BAS Skarvstegar

Takstativ med 4-fack (A).


Bottenstege med stödben (B).


2 mellanstegar (C).


Ledad toppstege (D).


Mekanisk nivåutjämnare (E).


Toppkonsol (F).


Översättning skarvstege

Som takstege med toppkonsol och 2 mellanstegar.


Som bro med 2 stegdelar. Maximal belastning över en spännvidd på 4,5 m = 170 kg.


Som stege 7,5 meter med bottenstege och 2 mellanstegar.


Över brunn med toppkonsol. 1 mellanstege och bottenstege. Med använndning av talja eller räddningsblock som fästes i toppkonsolens ögla vilken tål en belastning av 260 kg.


Toppstege är ledad och försedd med en snabblås som möjliggör att den kan sättas i olika ställningar.


Alla skarvdelar är fastmonterade på respektive stegdel, försedda med en fjäderbelastad låsmekanism, för att göra ihopskarvningen av stegdelarna lättare.


Varje gång som bottenstegen används, kontrollera att stödben och nivåutjämnare är låsta.


Se på video

Nedtagning av Skarvstege

Stativet frigörs genom att vrida säkringsspa paken, på stativets vänstra sida (a) moturs.


Dra stativet rakt bakåt.


Stativet faller automatiskt ned och stoppar i en lämlig vinkel.


Stativet hamnar i rätt läge för brandmannen med stegdelarnas säkringshandtag lätt åtkomliga.


För att ta ut önskat stege, drag och vrid säkringshantaget till horisontell läge (b). Säkringshantaget öppnar nu en sektion. Den andra sektionen är låst av säkringshandtaget.


För att ta ur stegdelen, lyft den närmaste änden och dreg ut stegen.


Stegdelarna är placerde i följande ordning: Bottenfack - Mellanstege, Undre mittfack - Toppstege, Övre mittfack - Mellanstege, Toppfack - Bottenstege med stödben.


Tillbaka skarvstege