• Ta kontakt
  • +358400423230

NOR-BAS stegarnas agent och importör från året 1989

Vår gedigna erfarenhet och etablerade topposition är din garanti för beprövade och genomtänkta funktioner med högsta kvalitet på utförandet. Vår brand- och räddningsprogram är ett komplett sortiment. Det består av utskjutsstegar från 8-14 meter, en skarvstegssats (som med hjälp av olika tillbehör kan kombineras till lyftblock, lyftkran, bro, takstege, kajstege mm) och räddningställning. NOR-BAS -stegarna är typgodkända enligt standard SS 2091 , EN131 och SS-EN1147.
Copyright © 2022 Alunor | Alla rättigheter hävdas.