• Ota yhteyttä
  • +358400423230

Sarjatikkaan osat

Kuljetusteline, jossa on neljä säilytyslokeroa tikkaan osille (A).


Pohjatikas, jossa tukijalat (B).


Kaksi keskitikasta (C).


Nivelletty ylätikas (D).


Mekaaninen pinnantasain (E).


Konsolipukki (F).


Monipuolinen sarjatikas

Käyttö kattotikkaana tai riipputikkaana, jossa on kaksi välitikasta ja konsolipukki.


Siltana, koottu kahdesta välitikkaasta ja ylätikkaasta. Maksimi staattinen kuorma 170kiloa, 4,5 metrin jännevälillä.


7,5 metriä korkeana nojatikkaana, jossa on tukijaloilla varustettu pohjatikas ja kaksi välitikasta.


Vapaasti seisovana korkeana nostopukkina, jossa on pohjatikas, välitikas ja konsolipukki. Konsolipukin kiinnityssilmukka nostotaljaa varten kestää 260 kilon kuormituksen.


Ylätikas on varustettu lukittavalla nivelellä, joka mahdollistaa sen käytön useissa eri käyttösovelluksissa.


Kaikki liitoskappaleet ovat pysyvästi kiinni tikkaissa. Tikkaiden yhdistämistä helpottavat pikalukot sulkeutuvat tikkaiden yhdistämisen jälkeen itsestään.


HUOM! Muista lukita alatikkaan pinnantasain ja tukijalat!


Katso video

Sarjatikas kuljetustelineessä

Vapauta teline avaamalla vasemmalla sivulla oleva lukituskahva (a) kääntämällä sitä vastapäivään.


Vedä telinettä taaksepäin.


Teline kallistuu automaattisesti alaspäin ja pysähtyy sopivaan kulmaan.


Telineen pääty on sopivalla korkeudella ja eri tikasosien lukituskahvat hyvin esillä.


Vapauta haluamasi tikasosa vetämällä ja kääntämällä kyseinen lukituskahva (b) vaaka-asentoon. Kahva estää myös toisen tikasosan putoamisen.


Kohota hiukan tikkaan alapäätä ja vedä se ulos telineestä.


Tikkaiden järjesjtys telineessä: Pohjalokero - Välitikas. Alempi keskilokero - Nivelletty ylätikas. Ylempi keskilokero - Välitikas. Ylälokero - Tukijaloilla varustettu pohjatikas.


Palaa tuotesivulle