• Ta kontakt
  • +358400423230
UTSKJUTSSTEGAR

Våra utskjutsstegar består av Nor-BAS 2- 3- och 4-delade modeller. Gemensamt för alla modeller är en robust och genomtänkt konstruktion som kombinerar lång räckvidd med kort och behändig transportlängd. Stegarna har låg vikt och kräver endast två man för handhavandet, vilket kan frigöra personal till andra uppgifter. Kompakt format gör det lätt att använda stegarna i svårtillgängliga utrymmen. Mekaniska eller hydrauliska nivåutjämnare kan utjämna höjdskillnader på upp till 20 cm. Automatiska, utfällbara stödben ger ökad stabilitet på höga höjder.


  • 2- 3- och 4-delade modeller
  • Lång räckvidd med kort och behändig transportlängd
  • Endast två man för handhavandet
  • Mekaniska eller hydrauliska nivåutjämnare
  • Automatiska, utfällbara stödben

Instruktion