• Ta kontakt
  • +358400423230
SKARVSTEGAR

Skarvstegssats Nor-BAS består av en bottenstege med stödben och mekanisk nivåutjämnare, två mellanstegar och en ledad toppstege. Dessutom medföjer en toppkonsol med snabblås och lyftögla monterad i centrum för 260 kg belastning. Skarvstycken och snabblås möjliggör en mängd kombinationer t ex:


  • Bottenstege och två mellanstegar som 7.5m lång anliggande stege.
  • Mellanstegar med toppkonsol, som takstege.
  • Mellanstegar använd som bro, tål en maxbelastning av 170 kg över en spännvidd på 4,5 meter.
  • Skarvstege som enkel anliggande stege.
  • Mellanstegar med toppkonsol använd vertikalt vid kajkant.
  • Botten-, mellanstege och toppkonsol med lyftögla för fäste av talja eller räddningsblock för max 260 kg belastning.
  • Automatiskt takstativ för nedtagning av önskad stege.
  • Takstativet kan erhållas inbyggt med övre kåpa samt nedfällbar lucka baktill.

Instruktion