• Ota yhteyttä
  • +358400423230

Vetotikkaan alaslasku

Vetotikas on asetettu sitä varten suunnitellun kuljetustelineen päälle, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen alaslaskun vain kevyellä käsiotteella.


Tikas vapautetaan kääntämällä kuljetustelineen lukituskahva oikealle (a).


Vedä tikasta taaksepäin kunne se alkaa kallistua alaspäin. Tikas laskeutuu automaattisesti maahan.


Alaslasku tapahtuu aluksi suurella nopeudella, kunnes iskunvaimentimet aktivoituvat ja pudottavat nopeuden kontrolloidulle tasolle.


Tikas on kiinnitetty kuljetustelineeseen nylonsiteellä. Side irroitetaan ja tikas nostetaan kuljetustelineestä. Alhaalla olevaa kuljetustelinettä voidaan käyttää tikkaana auton katolle noustessa.


Valmistautuminen tikkaan nostoon

Tikas asetetaan pystyyn noin 3-4 metrin etäisyydelle seinästä jota vasten se aiotaan nostaa.


Kun tikas on pystyssä, avataan oikean pinnantasaimen punainen venttiili (a) jolloin tikas voidaan asettaa pystysuoraan. Pinnantasain sallii tikasjalkojen 20cm korkeuserojen tasaamisen. Toimenpiteen jälkeen avattu pinnantasaimen venttiili suljetaan.


Tukijalat (b) on kiinnitetty tikkaan molemmille sivuille. Ne vapautetaan avaamalla lukitusvedin (c). Väännä tukijalkaa kallistussuuntaan, jolloin se avautuu kaasujousen avulla. Säädä korkeus oikeaksi ja lukitse tukijalka paikoilleen lukitusvetimen kahvalla.


Älä aloita tikkaan nostoa ennen kuin olet varmistanut pinnantasaimen ja tukijalkojen lukituksen.


Oikea tikaskulma vapaassa nostossa on 80-85 astetta. Tikas voidaan nostaa myös seinää vasten nojallaan tikkaan yläpäässä olevien pyörien avulla. Tämä tosin edellyttää melko tasaista seinäpintaa.


Katso video

Tikkaan nosto

Seiso tikkaan oikealla puolella siten että värilliset nostoköydet ovat edessäsi.


Ylösnostojärjestys on seuraava: Punaisella köydellä nousee tikkaan ylin osa, valkoisella ylempi keskiosa ja sinisellä alempi keskiosa.


Oikea järjestys ylösnostossa on: 1. Punainen, 2. Valkoinen, 3. Sininen.


Kun aloitat noston, vedä nostoköyttä sivulle ja samalla hieman alaspäin, kunnes se on pingoittunut. Tällöin tikas nousee hieman ylöspäin ja lukitussalpa avautuu. Jatka nostamista pitämällä köysi kireällä.


Nosta tikas haluttuun korkeuteen ja vie nostoköysi tikkaan sivutuen viereen, jolloin tikas lukittuu seuraavaan lukitussalvan alla olevaan puolaan.


Kallista tikas seinää vasten tukijalkojen varassa. Kaksi miestä kohottaa tikkaan alapäätä maasta ja avaavat tukijalkojen lukitussalvat kohottaen tukijalkoja samalla ylöspäin. Tikas lasketaan lopuksi pinnantasaimien varaan ja tukijalat säädetään ja lukitaan uudelleen.


Tarkasta että tikkaan nojakulma seinään nähden on tikkaan sivutuessa olevan merkinnän mukainen 75 astetta.Tikas on nyt valmis käytettäväksi.


Tikkaan alaslasku

Kallista tikkaan yläpää irti seinästä ja säädä tukijalat uudelleen niin, että tikas seisoo vapaasti 80-85 asteen kulmassa.


Tikasosat lasketaan alas seuraavassa järjestyksessä: 1. Sininen, 2. Valkoinen, 3. Punainen.


Seiso tikkaan oikealla puolella ja vedä köyttä itseäsi kohti ja samalla alaspäin kunnes lukitussalpa avautuu. Pidä köysi kireällä, itseäsi kohti vedettynä ja anna tikkaan laskeutua antaen pingoitetun köyden liukua käsien läpi.


Mikäli ote lipsuu köydestä, tai köysi ei ole tarpeeksi kireällä, lukitussalpa lukittuu seuraavaan alempaan puolaan. Palaa tällöin edelliseen kohtaan.


Ennen tikkaan asettamista kuljetustelineeseen painetaan tukijalatkoteloihinsa ja pinnantasain avataan neutraaliin asentoon.


Tikas asetetaan kuljetustelineeseen ja kiinnitetään siihen nylonsiteellä.


Nosta ja työnnä telineen kelkkaosa auton katolle niin että tikkaan etupää törmää etukonsoliin. Lukitse tikas paikoilleen kääntämällä kuljetustelineen lukituskahvaa vastapäivään.


Vetotikkaan turvallisuus

Kun tikas on maksimikorkeudessaan, lukkiutuu lukitussalpa automaattisesti.


Mikäli köysi lipsuu käsistä noston tai laskun aikana, kiinnittyy lukitussalpa automaattisesti seuraavaan alempaan puolaan, jolloin pudotuskorkeus on enintään 30 cm.


Voit lukita tikkaan haluttuun korkeuteen yksinkertaisesti viemällä nostoköyden tikkaan sivutuen viereen, jolloin tikas lukittuu seuraavaan alempaan puolaan.


Lukitussalvan toiminta on selvästi nähtävillä tikasosien oikealla sivulla.


Palaa tuotesivulle